BGA organsko gnojilo, BGA organsko mineralno gnojilo, gnojilo, mineralno gnojilo, organsko mineralno gnojilo

PREDNOSTI BGA organsko mineralnega gnojila

ZA PRIDELOVALCA

 • Povečanje pridelka
 • Povečanje dohodka pridelovalca
 • Izboljšanje odpornosti pridelkov
 • Odpornost proti suši, varčevanje z vodo
 • Tehnologija nadzora in sproščanja hranilnih snovi in vode (CRTNW)
 • Preprečevanje bolezni
 • Izboljšanje preživetja drevesne zasaditve za pospešitev rasti gozdov

ZA KONČNEGA POTROŠNIKA

 • Kakovost kmetijskih pridelkov
 • Organski pridelki
 • Pridelki so primerni za skladiščenje
 • Izboljša naravni okus pridelkov
 • BGA je zelo pomemben za varovanje zemljišč, varnosti žit, varnosti hrane, okoljske varnosti ter izboljšujeje kakovost življenja ljudi

ZA OKOLJE

 • Sestava iz organskih odpadkov
 • Izboljša in ohranja kvaliteto prsti (kolobarjenje ni potrebno)
 • Brez uporabe kemičnih gnojil in pesticidov
 • Izboljšuje imunski sistem rastlin
 • Izjemni rezultati v neugodnih pogojih za pridelavo

Mehanizem delovanja

Pogoji za normalno rast rastlin so zemlja, voda, gnojilo, zrak, toplota, svetloba itd.; te pogoje je potrebno istočasno izpolniti. BGA usklajuje razmerje med vodo in hranilno vrednostjo, tako da lahko v rastlinski rhizosferi za rastlino zagotovi popolno in harmonično okolje, zlasti za rastline v neugodnih okoliščinah.

Zemlja ima energijski spekter. BGA regulira energijski spekter, ki sovpada z rastjo rastlin. Za normalno rast rastlin potrebujemo ne le dovolj hranil, ampak tudi njihov harmoničen energetski spekter. V nasprotnem primeru so lahko hranila škodljiva.

BGA uporablja temperaturno razliko (zlasti med dnevom in nočjo) in tako absorbira vodo. Ima funkcije ohranjanja vode in s tem odpornost na sušo.

Boljša kvaliteta živil

Kakovost kmetijskih pridelkov gnojenih z BGA organsko mineralnim gnojilom je dobila široko priznanje širom sveta. Japonski inštitut za varovanje zdravja, ki slovi po strogih merilih hrane, je dokazal, da imajo živila z BGA organsko mineralnim gnojilom popoln okus ter povrnejo naravni okus zelenjave in sadja. Tudi skladiščenje živil je veliko primernejše.

Večji donos

BGA organsko mineralno gnojilo bistveno izboljša stopnjo fotosinteze rastlin (do 25%), tako da lahko znatno izboljša in poveča pridelek. Z BGA je večji donos za 30% do 70%, odvisno od posamezne kulture.

Varčevanje z vodo

BGA organsko mineralno gnojilo upravlja odnos med vodo in nutriti tako, da zagotovi izjemne pogoje v rizosferi. Predvsem se ta funkcija pozna za rastilne v nenaklonjenih pogojih. Ker je prst rahla, lažje absorbira vlago med temperaturno razliko in tako je rastlina vedno preskrbljena z vodo.

Varovanje okolja

Edinstvena zasnova BGA mineralno organskega gnojila omogoča, da prst prejme harmonično sestavo vseh potrebnih hranil. Kolobarjenje tako ni potrebno.

Okrepljen imunski sistem rastlin

Rastline imajo okrepljen imunski sistem, zato močno poveča preživetje rastlin in njihov pridelek v neugodnih razmerah, kot so suša, mraz, vročina, močna ultravijolična svetloba, neplodna tla, slana tla, itd.

Ohranjanje zdravja rastlin

Tudi rastline niso imune na bolezni današnjega časa. Z BGA organsko mineralnim gnojilom ohranjamo zdravje rastlin in celo zdravimo različne bolezni rastlin, celo odmrle dele rastlin.

Teorija energijskega spektra prsti

Teorija energetskega spektra prsti je ključna za razumevanje optimalnih pogojev za rast rastlin.

Pogoji za normalno rast rastlin so rezultat sočasnega izpolnjevanja različnih vplivov, kot so prst, voda, gnojila, zrak, toplota in sončna svetloba. BGA organsko mineralno gnojilo igra ključno vlogo pri usklajevanju razmerja med vodo in hranili v tleh, kar zagotavlja popolno in harmonično mikrookolje v rizosferi rastlin, zlasti v težkih okoliščinah.

Ključne točke teorije energetskega spektra lahko povzamemo takole:

Prst, gnojila in rastline imajo vsak svoj edinstven energijski spekter. Za optimalno rast rastlin je potrebno ne samo zadostno količino hranil, ampak tudi harmoničen energijski spekter vseh teh komponent. Če so prst in gnojila v harmoniji z energetskim spektrom rastline, lahko rastline bolje absorbirajo potrebna hranila za svojo rast. Nasprotno, neharmonični odnosi med temi komponentami lahko otežijo absorpcijo hranil.

BGA izboljšuje energetsko stanje prsti, kar omogoča rastlinam lažjo absorpcijo hranil. Hkrati znižuje energetsko stanje škodljivih snovi, kot so virusi, glive, bakterije in težke kovine, ki otežujejo absorpcijo hranil. To prispeva k zmanjšanju bolezni rastlin, povečanju donosa in izboljšanju kakovosti kmetijskih pridelkov ter ohranjanju kakovosti prsti.

Merjenje relativnega energetskega stanja prsti lahko pomaga diagnosticirati in zdraviti rastlinske bolezni, ki so povezane s specifičnim energetskim stanjem prsti.

Rezultati preskusa tal z EDX metodo prikazujejo vrednosti relativnega energijskega stanja različnih elementov v prsti. Elementi z višjo vrednostjo relativnega energijskega stanja so bolj dostopni za rastline.

V celoti je ta teorija in mehanizem delovanja BGA organsko mineralnega gnojila ključna za optimizacijo pogojev za rast rastlin in povečanje kakovosti ter količine kmetijskih pridelkov.

BGA organsko gnojilo, BGA organsko mineralno gnojilo, gnojilo, mineralno gnojilo, organsko mineralno gnojilo

Shopping Cart0

Košarica