BGA organsko mineralno gnojilo

PREDNOSTI BGA organsko mineralnega gnojila

Mehanizem delovanja

Pogoji za normalno rast rastlin so zemlja, voda, gnojilo, zrak, toplota, svetloba itd.; te pogoje je potrebno istočasno izpolniti. BGA usklajuje razmerje med vodo in hranilno vrednostjo, tako da lahko v rastlinski rhizosferi za rastlino zagotovi popolno in harmonično okolje, zlasti za rastline v neugodnih okoliščinah.

Zemlja ima energijski spekter. BGA regulira energijski spekter, ki sovpada z rastjo rastlin. Za normalno rast rastlin potrebujemo ne le dovolj hranil, ampak tudi njihov harmoničen energetski spekter. V nasprotnem primeru so lahko hranila škodljiva.

BGA uporablja temperaturno razliko (zlasti med dnevom in nočjo) in tako absorbira vodo. Ima funkcije ohranjanja vode in s tem odpornost na sušo.

O izumitelju BGA

Dr. Zhang Jianmin je po več kot desetletnih raziskavah izumil predelovalno tehnologijo energetske učinkovitosti tal in razvil kmetijski hi-tech izdelek,  BGA organsko mineralno gnojilo, ki ga v večini sestavljajo kmetijski in gozdarski organski odpadki.

Njegov dosežek ima pomembno vlogo pri celovitem razvoju kmetijstva, ekološki obnovi, zanesljivi preskrbi s hrano ter varovanjem tal in okolja. 

Avgusta 2002 je bil Zhang Jianmin izvoljen za člana strokovnega odbora Eco-earth Alliance na Earth Summit v Johannesburgu. Za pomemben prispevek h kmetijstvu in varstvu okolja je osvojil tri nagrade Združenih narodov.

BGA se uporablja na različnih tleh, pod različnimi vremenskimi pogoji, skupni imenovalec so osupljivi rezultati.

Zakaj izbrati BGA

Boljša kvaliteta živil

Kakovost kmetijskih pridelkov gnojenih z BGA organsko mineralnim gnojilom je dobila široko priznanje širom sveta. Japonski inštitut za varovanje zdravja, ki slovi po strogih merilih hrane, je dokazal, da imajo živila z BGA organsko mineralnim gnojilom popoln okus ter povrnejo naravni okus zelenjave in sadja. Tudi skladiščenje živil je veliko primernejše.

Večji donos

BGA organsko mineralno gnojilo bistveno izboljša stopnjo fotosinteze rastlin (do 25%), tako da lahko znatno izboljša in poveča pridelek. Z BGA je večji donos za 30% do 70%, odvisno od posamezne kulture.

Varčevanje z vodo

BGA organsko mineralno gnojilo upravlja odnos med vodo in nutriti tako, da zagotovi izjemne pogoje v rizosferi. Predvsem se ta funkcija pozna za rastilne v nenaklonjenih pogojih. Ker je prst rahla, lažje absorbira vlago med temperaturno razliko in tako je rastlina vedno preskrbljena z vodo.

Varovanje okolja

Edinstvena zasnova BGA mineralno organskega gnojila omogoča, da prst prejme harmonično sestavo vseh potrebnih hranil. Kolobarjenje tako ni potrebno.

Okrepljen imunski sistem rastlin

Rastline imajo okrepljen imunski sistem, zato močno poveča preživetje rastlin in njihov pridelek v neugodnih razmerah, kot so suša, mraz, vročina, močna ultravijolična svetloba, neplodna tla, slana tla, itd.

Ohranjanje zdravja rastlin

Tudi rastline niso imune na bolezni današnjega časa. Z BGA organsko mineralnim gnojilom ohranjamo zdravje rastlin in celo zdravimo različne bolezni rastlin, celo odmrle dele rastlin.

Teorija energijskega spektra prsti

Pogoji, potrebni za normalno rast rastlin, so sočasno izpolnjevanje vplivov različnih deležnikov: prsti, vode, gnojil, zraka, toplote in sončne svetlobe. BGA organsko mineralno gnojilo usklajuje razmerje med vodo in hranili, kar zagotavlja popolno in harmonično mikrookolje v rastlinski rizosferi, zlasti za rast rastlin v izjemno neugodnih razmerah.


Če na kratko povzamemo teorijo energijskega spektra prsti: prst, gnojila in rastline imajo vsaka svoj energijski spekter. Za normalno rast rastlina ne potrebuje le zadostne količine hranil, temveč predvsem energijsko harmoničen spekter vseh deležnikov. Če sta prst in gnojilo v harmoniji z energijskim spektrom rastline, le-te lažje absorbirajo potrebna hranila za svojo rast. V kolikor prst in gnojilo nista harmonično povezana, rastline težje absorbirajo hranljive snovi za svojo rast. Nihče na svetu še nikoli ni predlagal koncepta energijskega spektra prsti, kaj šele, da bi ga uporabil v praksi. Zatorej teorija energetskega spektra prsti tako v teoriji kot v praksi velja za preboj klasične teorije prehrane rastlin.


BGA organsko mineralno gnojilo poveča vrednosti energetskega stanja prsti koristnih elementov in tako rastlinam omogoči, da lažje absorbirajo več hranil. Poleg tega BGA organsko mineralno gnojilo zniža vrednosti relativnega energetskega stanja nevarnih snovi, kot so virusi, glive, bakterije in težke kovine, ki rastlinam otežujejo absorpcijo hranil. Ker so tako močnejše rastline manj nagnjene k boleznim, se tako poveča njihov pridelek, izboljša kakovost kmetijskih proizvodov in izboljša tudi sama prst. Z merjenjem relativne vrednosti energetskega stanja prsti lahko pomagamo tudi diagnosticirati in zdraviti rastlinske bolezni, ki jih prenaša prst sama.


Rezultati preskusa tal EDX je prikazan v tabeli. Vrednosti predstavljajo fizično količino snovi v zunajjedrskem stanju gibanja elektronov, tj. "vrednost relativnega energijskega stanja". Rezultati odražajo resnično energijsko stanje snovi. Elemente z večjo vrednostjo relativnega energijskega stanja rastline lažje absorbirajo.

N P K Ca Mg S Cu Fe Mn Zn B Mo Cl Al Virusi Gljive Bakterije
Pred uporabo BGA 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 4 2 5
Po uporabi BGA 13 12 11 5 4 4 4 5 5 4 4 5 0 1 1 1 1