Pravilnik o zasebnosti

ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV SPLETNE TRGOVINE www.bga.si.

Zaščita obiskovalcev in uporabnikov spletne trgovine nam je pomembna. V nadaljevanju je pojasnjeno, kako ravnamo z vašimi podatki.

SPLOŠNO

1.1. Definicije:
Spletna trgovina – spletna trgovina BGA, dosegljiva na spletnem naslovu www.bga.si.
Upravljavec – BGA SI d.o.o., Ribče 49a, 1281 Kresnice, davčna številka: SI35040688, info@bga.si.
Uporabnik ali obiskovalec – obiskovalec spletne trgovine.
Izdelek – artikli, ki so na voljo v spletni trgovini.
1.2. Spletno trgovino www.bga.si upravlja BGA SI d.o.o., Ribče 49a, 1281 Kresnice, davčna številka: SI35040688, info@bga.si.
1.3. Ta pravilnik je namenjen uporabnikom spletne trgovine. Uporabniki se s strinjanjem s postopki varstva podatkov, navedenimi v tem dokumentu, strinjajo z njihovo uporabo spletne trgovine.
1.4. Pogodbe, sklenjene prek spletne trgovine, so v slovenščini.
1.5. Upravljavec osebnih podatkov, obdelanih v skladu s pravili iz teh pogojev, je BGA SI d.o.o., Ribče 49a, 1281 Kresnice, davčna številka: SI35040688, info@bga.si.
1.6. Določbe o varstvu podatkov vsebujejo pravila o obdelavi osebnih podatkov s strani upravljalca, vključno z zakonito podlago, nameni in obsegom obdelave osebnih podatkov ter pravicami posameznikov, na katere se podatki nanašajo. Vključuje tudi informacije o uporabi piškotkov, analitičnih orodjih in drugih orodjih za zbiranje in obdelavo podatkov.
1.7. Upravljavec osebnih podatkov obdeluje podatke v skladu z veljavnimi zakoni, predvsem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).
1.8. Uporaba spletne trgovine je prostovoljna. Uporabniki svoje osebne podatke prostovoljno posredujejo upravljalcu.
1.9. Upravljavec je zavezan k zakonskim zahtevam glede razkritja osebnih podatkov. Te zahteve izhajajo iz veljavne zakonodaje, ki nalaga obveznost obdelave osebnih podatkov zaradi upravljanja davčnih in računovodskih zadev.
1.10. Upravljavec je odgovoren za varovanje interesov posameznikov, katerih osebne podatke obdeluje. Upravljavec je zlasti odgovoren za zagotovitev, da se zbirani podatki obdelujejo: zakonito; za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne obdelujejo na način, ki ni skladen s temi nameni; primerno, sorazmerno in omejeno na tisto, kar je potrebno za namene, za katere se obdeluje; hranijo v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, za največ čas, potreben za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki, in se obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov, vključno pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred naključno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem.

OBLIKOVANJE OBDELAVE PODATKOV

2.1. Upravljavec ima pravico obdelovati osebne podatke v primerih in v obsegu, v katerem je izpolnjena ena izmed naslednjih pogojov:
2.1.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov.
2.1.2. Obdelava je potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka je posameznik, ali za izvedbo ukrepov na zahtevo posameznika, preden sklene pogodbo.
2.1.3. Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki ji je podvržen upravljavec.
2.1.4. Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih uresničuje upravljavec, razen kadar takšni interesi pretehtajo interese ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, zlasti če je posameznik otrok.
NAMEN, PRAVNA PODLAGA, TRAJANJE IN OBSEG OBDELAVE PODATKOV
3.1. Upravljavec lahko v spletni trgovini obdeluje osebne podatke za naslednje namene, na naslednji pravni podlagi, v določenem obdobju in v naslednjem obsegu:
3.1.1. Izvedba prodajne pogodbe ali druge pogodbe o storitvah ali izvedba ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se podatki nanašajo, pred sklenitvijo pogodbe. Pravna podlaga za obdelavo in obdobje hrambe podatkov je GDPR. Podatki se hranijo za čas, ki je potreben za izvedbo, prekinitev ali drugo prenehanje sklenjene pogodbe (1 mesec, razen če ni drugače navedeno). Obseg podatkov vključuje: ime in priimek; e-naslov; kontaktna telefonska številka; naslov za dostavo (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, kraj, država), naslov za obračun, če se razlikuje od naslova za dostavo. V primeru strank ali uporabnikov, ki niso potrošniki, upravljavec obdeluje tudi ime podjetja in davčno številko stranke.
3.1.2. Za namene neposrednega trženja se podatki hranijo za čas trajanja zakonitih interesov upravljavca, vendar ne dlje kot za čas zastaranja zahtevkov zoper posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zastaranje je določeno z zakonom, zlasti z Obligacijskim zakonikom in Uredbo GDPR. Upravljavec ne sme obdelovati podatkov za namene neposrednega trženja, če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, temu upira. Obseg obdelave podatkov vključuje: ime, e-naslov.
3.1.3. Za izvedbo marketinških aktivnosti se podatki obdelujejo v skladu s 6.členom GDPR. Upravljavec ne sme obdelovati podatkov za namene marketinških dejavnosti, če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, s tem ne strinja. Obseg obdelave podatkov vključuje: ime, e-naslov.
3.1.4. Za namene izvajanja davčnih in računovodskih dejavnosti se podatki hranijo za obdobje, ki ga zahteva zakonodaja za vodenje davčnih in računovodskih evidenc. Podatki se hranijo za čas trajanja zakonitih interesov upravljavca, vendar ne dlje kot za čas zastaranja zahtevkov zoper posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zastaranje je določeno z zakonodajo, predvsem z Obligacijskim zakonikom. Obseg obdelave podatkov vključuje: ime in priimek; kontaktna telefonska številka; e-naslov; naslov za dostavo (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, kraj, država), naslov za obračun, če se razlikuje od naslova za dostavo. V primeru strank ali uporabnikov, ki niso potrošniki, upravljavec obdeluje tudi ime podjetja in davčno številko stranke.

DELJENJE PODATKOV Z ZUNANJIMI OBDELAVCI

4.1. Za pravilno delovanje spletne trgovine, vključno s sklepanjem sklenjenih prodajnih pogodb, mora upravljavec uporabiti storitve zunanjih obdelovalcev, kot so dobavitelji programske opreme, kurirske storitve ali ponudniki plačilnih storitev. Upravljavec uporablja le storitve takšnih obdelovalcev, ki zagotavljajo zadostne garancije za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, tako da obdelava izpolnjuje zahteve Uredbe GDPR in ščiti pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, in s katerimi je upravljavec sklenil pogodbo o obdelavi podatkov.
4.2. Prenos podatkov s strani upravljavca se ne zgodi v vseh primerih in ne vsem prejemnikom ali kategorijam prejemnikov, navedenim v pravilniku o varstvu podatkov – upravljavec podatke prenaša samo, če je to potrebno za namen obdelave osebnih podatkov in samo v obsegu, ki je potreben za dosego tega namena. Na primer, če stranka izbere osebni prevzem, njeni podatki ne bodo posredovani prevozniku, ki sodeluje z upravljavcem.
4.3. Osebni podatki uporabnikov in strank spletne trgovine se lahko prenesejo naslednjim prejemnikom ali kategorijam prejemnikov:
4.3.1. Ponudniki poštnih storitev – v primerih, ko stranka odda naročilo za izdelke v spletni trgovini, upravljavec posreduje zbrane osebne podatke izbranemu ponudniku poštnih storitev, ki na podlagi naročila izdelkov stranki dostavlja izdelke, v obsegu, ki je potreben za dostavo izdelka stranki.
4.3.2. Ponudniki upravljanja elektronskih plačilnih sistemov – v primerih, ko stranka odda naročilo v spletni trgovini z uporabo elektronskih ali spletnih plačilnih metod, upravljavec posreduje zbrane osebne podatke stranke izbranemu ponudniku, ki na zahtevo upravljavca zagotavlja plačilne storitve v spletni trgovini, v obsegu, ki je potreben za izvedbo plačil, opravljenih s strani stranke.
4.3.3. Ponudniki tehničnih, informativnih in organizacijskih rešitev za izvajanje poslovnih dejavnosti, vključno s storitvami spletne trgovine, ki jih zagotavlja upravljavec (zlasti dobavitelji programske opreme za upravljanje spletne trgovine, dobavitelji e-pošte in gostovanja ter ponudniki programske opreme za upravljanje podjetja in tehnično podporo upravljavca, arhivski ponudniki in ponudniki storitev zaščite lastnine) – upravljavec prenese zbrane osebne podatke stranke izbranemu ponudniku, ki deluje v njegovem imenu, le v primeru in obsegu, ki je potreben za izvedbo določenega namena in v skladu z zakonom in zakonodajo o varstvu podatkov.
4.3.4. Ponudniki računovodskih, pravnih in drugih storitev, ki podpirajo upravljalca pri izvajanju poslovne dejavnosti. Upravljavec prenese zbrane osebne podatke stranke izbranemu ponudniku, ki deluje v njegovem imenu, le v primeru in obsegu, ki je potreben za izvajanje določenega namena v skladu z zakonom in zakonodajo o varstvu podatkov.

PROFILIRANJE

5.1. Zakon nalaga obveznost upravljavca, da obvesti o avtomatiziranem odločanju, vključno z profiliranjem. Ta oddelek predstavlja varstvo osebnih podatkov v zvezi s profiliranjem.
5.2. Upravljavec lahko v spletni trgovini uporablja profiliranje za namen neposrednega trženja. Odločitve, ki jih upravljavec sprejme na podlagi profiliranja, ne vplivajo na prodajne pogodbe. Profiliranje v spletni trgovini lahko na primer privede do ponudb znižanj za določene osebe, pošiljanja kuponov za popust, opozarjanja na nepopolna naročila, predstavitve predlogov izdelkov, ki se lahko ujemajo z interesi ali željami določenih oseb, ali ponujanja boljših pogojev v primerjavi s standardno ponudbo spletne trgovine.
5.3. Profiliranje v spletni trgovini temelji na analizi ali napovedi obnašanja določenih oseb na spletnem mestu spletne trgovine, kot je dodajanje določenega izdelka v nakupovalni voziček, brskanje po določeni strani spletne trgovine ali analiza zgodovine nakupov v spletni trgovini.
5.4. Pogoj za takšno profiliranje je, da upravljavec razpolaga z osebnimi podatki posameznika, da se lahko zagotovijo prilagojene ponudbe. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da mu ne smejo odvzeti odločitve, ki temelji izključno na avtomatiziranem obdelovanju, vključno s profiliranjem.

PRAVICE POSAMEZNIKOV, KATERIH PODATKI SE OBDELJUJEJO

6.1. Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov pri upravljavcu ter pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave. Ima tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. V teh primerih upravljavec morda ne sme več obdelovati teh osebnih podatkov, razen če dokaže obstoj prepričljivih zakonitih razlogov za obdelavo, ki pretehtajo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali zaradi ugotavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov. Upravljavec pa bo obdelavo omejil, če so drugi pogoji izpolnjeni (npr. nezakonita obdelava osebnih podatkov). Upravljavec obvesti vsakega prejemnika, ki mu je razkril osebne podatke o katerem posamezniku, da so bili osebni podatki popravljeni, izbrisani ali obdelava omejena, razen če to izkaže za nemogoče ali neupravičeno.
6.2. Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do pridobitve osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki mu je osebne podatke posredoval, pri tem oviral, ob upoštevanju tehničnih in tehničnih možnosti.
6.3. Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, ima pravico, da kadar koli zoper obdelavo, ki temelji na soglasju, vloži ugovor, ne da bi za to potreboval razlog in brez navedbe posebne pravne podlage. Pravico, ki jo ima posameznik, v primeru neposrednega trženja, vključno s profiliranjem, kadar je to povezano s takšnim neposrednim trženjem.
6.4. Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, ima pravico, da ni predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatiziranem obdelovanju, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke ali podobno na njem, razen v primerih, ko je taka odločitev potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, dovoljeno je v skladu z zakonom, ki ga določa zakonodaja, in ki vsebuje ustrezne ukrepe za varstvo pravic, svoboščin in zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
6.5. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da v primeru kršitve zakona, ki zadeva obdelavo osebnih podatkov, vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico, da sodišče zaveže upravljavca, da izpolni svoje obveznosti iz zakona.
6.6. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima uporabnik ali obiskovalec spletne trgovine naslednje pravice:
6.6.1. Pravica do dostopa do osebnih podatkov: Uporabnik ali obiskovalec ima pravico zahtevati od upravljavca potrditev, ali se obdelujejo njegovi osebni podatki, in če je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov ter informacije o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov, prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim bili razkriti ali jih bodo razkrili, času trajanja hrambe in pravicah, ki so na voljo uporabniku ali obiskovalcu v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
6.6.2. Pravica do popravka osebnih podatkov: Uporabnik ali obiskovalec ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
6.6.3. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): Uporabnik ali obiskovalec ima pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonodaji o varstvu osebnih podatkov.
6.6.4. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: Uporabnik ali obiskovalec ima pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonodaji o varstvu osebnih podatkov.
6.6.5. Pravica do prenosljivosti podatkov: Uporabnik ali obiskovalec ima pravico prejeti osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, običajno uporabljani in strojno berljivi obliki, in ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, brez oviranja s strani upravljavca, ki mu je osebne podatke posredoval, v primerih, določenih v zakonodaji o varstvu osebnih podatkov.
6.6.6. Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavca: Uporabnik ali obiskovalec ima pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavca. Upravljavec ne sme več obdelovati osebnih podatkov, razen če dokaže obstoj zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika ali obiskovalca, ali zaradi ugotavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov. V primeru nasprotovanja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja uporabnik ali obiskovalec ima pravico, da svoje osebne podatke ne obdelujejo več za te namene.
6.6.7. Pravica, da ne podlega odločitvi, ki temelji izključno na avtomatiziranem obdelovanju, vključno s profiliranjem: Uporabnik ali obiskovalec ima pravico, da ni predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatiziranem obdelovanju, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke ali podobno na njem, razen v primerih, ko je taka odločitev potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom ali obiskovalcem in upravljavcem, dovoljeno je v skladu z zakonom, ki ga določa zakonodaja, in ki vsebuje ustrezne ukrepe za varstvo pravic, svoboščin in zakonitih interesov uporabnika ali obiskovalca.
6.6.8. Pravica do pritožbe: Uporabnik ali obiskovalec ima pravico, da kadar koli zoper obdelavo osebnih podatkov, ki temelji na njegovem soglasju, vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
6.7. Če želi uporabnik ali obiskovalec spletne trgovine uveljaviti svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, lahko zahtevo po uresničitvi svojih pravic naslovi na elektronski naslov upravljavca. Upravljavec se zavezuje, da bo odgovoril na zahtevo v zvezi z osebnimi podatki uporabnika ali obiskovalca spletne trgovine v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
6.8. Za namen varovanja pravic uporabnikov in obiskovalcev spletne trgovine lahko upravljavec zahteva dodatne informacije, s katerimi bo potrdil identiteto uporabnika ali obiskovalca, ki vloži zahtevo v zvezi z osebnimi podatki, in preveril, ali lahko poda zahtevo v zvezi z osebnimi podatki.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

7.1. Upravljavec sprejema ukrepe za zagotavljanje varstva osebnih podatkov uporabnikov in obiskovalcev spletne trgovine.
7.2. Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov uporabnikov in obiskovalcev spletne trgovine pred nepooblaščenim dostopom do njih s strani tretjih oseb, nepooblaščenim razkritjem, spremembo, uničenjem in drugimi nezakonitimi oblikami obdelave.
7.3. Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov uporabnikov in obiskovalcev spletne trgovine tudi s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za zagotavljanje varnosti obdelave osebnih podatkov, zlasti z ukrepi za preverjanje identitete uporabnikov in obiskovalcev spletne trgovine ter za beleženje dostopa do osebnih podatkov ter z ukrepi za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do podatkovnih sistemov upravljavca.

IZJEME PRI OBVEZNOSTI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

8.1. Kljub obveznostim in varovalom upravljavca je obdelava osebnih podatkov vedno povezana z določenim tveganjem, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Zavedati se je treba, da kljub upoštevanju vseh tehničnih in organizacijskih ukrepov obdelava osebnih podatkov ni 100-odstotno varna.
8.2. Če pride do kršitve varstva osebnih podatkov, ki ima verjetno tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, upravljavec pravočasno obvesti posameznika o kršitvi varstva osebnih podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Obvestilo posamezniku vsebuje vsaj:
8.2.1. opis narave kršitve varstva osebnih podatkov, vključno z, če je mogoče, kategorijami in približnim številom posameznikov ter kategorijami in približnim številom zapisov osebnih podatkov, ki so bili prizadeti,
8.2.2. kontaktne podatke za stik z varnostnim načrtovalcem oziroma drugo osebo, ki lahko posreduje dodatne informacije,
8.2.3. opis možnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov, in
8.2.4. opis ukrepov, ki jih je upravljavec ali njegov varnostni načrtovalec sprejel ali jih predlaga za odpravo kršitve varstva osebnih podatkov in za omilitev njenih morebitnih posledic.
8.3. Uporabnik ali obiskovalec spletne trgovine se mora zavedati, da ga nevarnost kršitve varstva osebnih podatkov obda povsod tam, kjer se giblje po spletu, ne le na spletnem mestu spletne trgovine. Upravljavec zato opozarja uporabnika ali obiskovalca spletne trgovine, naj sam sprejme ukrepe za zaščito svojih osebnih podatkov na spletu.
HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
9.1. Upravljavec hranil osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za dosego namena obdelave osebnih podatkov, kot to določa zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. Po prenehanju namena obdelave osebnih podatkov upravljavec osebne podatke izbriše ali anonymizira.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

10.1. Upravljavec lahko svojo politiko zasebnosti kadar koli spremeni. O spremembah uporabnike in obiskovalce spletne trgovine obvesti na ustrezni in jasen način, na primer prek obvestila na spletni strani spletne trgovine ali prek elektronske pošte. Spremembe politike zasebnosti so veljavne od dneva objave na spletni strani spletne trgovine ali od dneva obvestila uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine.

KONČNE DOLOČBE

11.1. Ta pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov je sestavljen v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov).
11.2. Vsako pravno razmerje med uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine in upravljavcem se ureja z uporabo tega pravilnika o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov ter z uporabo zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
11.3. Za razlago tega pravilnika o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov ter za vse spore, ki izhajajo iz ali v zvezi s pravilnikom, je pristojno sodišče v Ljubljani.
11.4. Pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov velja od dneva, ko je prvič objavljen na spletnem mestu spletne trgovine. Pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov je bil nazadnje spremenjen 16. 10. 2023.
Ta pravilnik o zasebnosti obravnava načine, namene in pravice posameznikov glede obdelave osebnih podatkov v spletni trgovini ter vsebuje določbe o varstvu podatkov, profiliranju in drugih vidikih varstva osebnih podatkov. V pravilniku so opisane tudi obveznosti upravljavca, pravice posameznikov, čigar osebni podatki se obdelujejo, ter postopki za uresničevanje pravic in reševanje morebitnih sporov. Pravilnik o zasebnosti je sestavljen v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Ta pravilnik je podrobna politika zasebnosti za spletno trgovino. Opisuje, kako se zbirajo, obdelujejo in upravljajo osebni podatki uporabnikov in obiskovalcev spletne trgovine, vključno z nameni obdelave, pravicami posameznikov in varstvom podatkov. Pravilnik zajema tudi profiliranje in kako se s kršitvami varstva podatkov ukvarjati.

Shopping Cart0

Košarica