Vizija in vrednote

BGA si prizadeva za revolucioniranje trajnostnega kmetijstva z zagotavljanjem visokokakovostnim organsko-mineralnim gnojilom, ki omogoča kmetom in pridelovalcem povečanje produktivnosti pridelkov, ohranjanje okolja ter prispevanje k globalni varnosti preskrbe s hrano. Zavezani smo naprednim inovacijam, ki optimizirajo zdravje tal, rast rastlin in trajnost kmetijstva kot celote.

Vizija:

Naša vizija je biti v ospredju trajnostnih kmetijskih praks po vsem svetu. Težimo k ustvarjanju prihodnosti, kjer se kmetijstvo usklajuje z naravo, kjer je vsaka letina bogata in kjer se naravni viri ohranjajo za prihodnje generacije. BGA si predstavlja svet, kjer kmetje, skupnosti in ekosistemi uspevajo skupaj prek odgovornega in obnovljivega kmetijstva.

Vrednote:

Trajnost: trajnost je v jedru naših vrednot. Posvečamo se razvoju in promociji kmetijskih rešitev, ki zmanjšujejo okoljski vpliv, varčujejo z viri ter spodbujajo dolgoročno ekološko ravnotežje.
Inovativnost: cenimo inovacije kot gonilo naših izdelkov in praks. BGA se zavezuje k nenehnemu raziskovanju in razvoju, da bi ponudila najsodobnejše rešitve, ki ustrezajo spreminjajočim se potrebam sodobnega kmetijstva.
Kakovost: kakovost je v vsem, kar počnemo, na prvem mestu. Zavezani smo zagotavljanju najvišje kakovosti organsko-mineralnih gnojil, ki dosledno zagotavljajo vrhunske rezultate in se držijo najvišjih industrijskih standardov.
Varstvo okolja: s svojo vlogo skrbnikov okolja se zavzemamo za zaščito in izboljšanje zdravja tal, biotske raznovrstnosti ter naravnih ekosistemov, s čimer prispevamo k bolj zdravemu planetu.
Sodelovanje: spodbujamo sodelovanje med kmeti, raziskovalci in skupnostmi. Verjamemo, da je skupno delo ključno za reševanje globalnih kmetijskih izzivov in spodbujanje trajnostne proizvodnje hrane.
Etika: BGA posluje z integriteto, transparentnostjo in etičnim ravnanjem v vseh vidikih poslovanja. Poudarjamo poštenost in pravičnost v interakcijah s strankami, partnerji in deležniki.
Globalni vpliv: BGA si prizadeva za osveščanje kmetov po vsem svetu in zagotavljanje dostopa do trajnostnega in produktivnega kmetijstva.
V povzetku, poslanstvo BGA je revolucioniranje trajnostnega kmetijstva, naša vizija je ustvariti harmonično prihodnost za kmetovanje in naravo, ter naše vrednote obsegajo trajnost, inovativnost, kakovost, varstvo okolja, sodelovanje, etično ravnanje in globalni vpliv.

Shopping Cart0

Košarica