10 stvari, ki jih je vredno vedeti o biodinamiki

Prevedeno in povzeto po Elisabeth Winkler

1. Začetki
Pojav, ki ga danes prepoznavamo kot organsko gibanje, se je začel v začetku dvajsetega stoletja, ko je kmetijstvo začelo postajati bolj industrializirano in so bila uvedena sintetična gnojila. Biodinamično kmetijstvo je nastalo iz serije kmetijskih predavanj leta 1924, ki jih je vodil avstrijski filozof in družbeni reformator Rudolf Steiner (1861–1925). Na posestvu silezijske kmetije ga je povabila skupina kmetov, ki so bili zaskrbljeni zaradi negativnega vpliva dušikovih gnojil na kakovost tal. Steiner se je pri svojih predlogih naslanjal na tradicionalne kmetijske prakse in lastno “duhovno znanost”. Svojim sledilcem je priporočil, naj preizkusijo njegove ideje, in zahvaljujoč temu pristopu se je biodinamično kmetijstvo razvijalo skozi sodelovalne raziskave, opazovanja in praktičnega kmetovanja.

2. Filozofski del
Rudolf Steiner je razvil antropozofijo (»antropo« pomeni človek, »sofija« pa modrost), filozofijo, ki temelji na predpostavki, da lahko vsa bitja razvijejo svoj notranji potencial in dostopajo do duhovnega sveta. Ta filozofija je navdihnila izobraževalni sistem (Waldorfska šola), terapevtski pristop za ljudi z učnimi težavami (na primer skupnost Camphill), antropozofsko medicino, euritmijo (izrazno umetniško gibanje) in biodinamično kmetijstvo.

3. Demeter – prva ekološka oznaka
Oranžna oznaka Demeter je mednarodni logotip, ki se uporablja za certificirane biodinamične izdelke, je imenovana po grški boginji žetve. Ustanovljena je bila leta 1928. Demeter je prva svetovna ekološka prehrambena in kmetijska blagovna znamka. Uporablja se v več kot 60 državah, certifikacija Demeter potrjuje, da biodinamični izdelki izpolnjujejo mednarodne standarde pri proizvodnji in predelavi trajnostne hrane. V Sloveniji jih ureja Združenje Demeter Slovenija, Demeterovi biodinamični standardi temeljijo na evropskih standardih za ekološko pridelavo.

4. Razlike med organskim in biodinamičnim
Kmet v Sloveniji, ki želi biti certificiran za akreditacijo Demeter (biodinamično), mora upoštevati evropske organske predpise, ki zahtevajo dve leti prehodnega obdobja. Za biodinamično certifikacijo Demeter standardi zahtevajo dodatno leto prehodnega obdobja, ki vključujejo uporabo osmih mineralnih in rastlinskih pripravkov za aktiviranje življenja v tleh in rast rastlin na zemljišču.
Čeprav obstaja veliko dokazov kmetov, ki kažejo, da biodinamične metode izboljšujejo stanje tal in zdravje rastlin, je potrebno več znanstvenih raziskav. Kljub temu dolgoročne poljske poskuse DOK, ki jih je izvajal FiBL (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau), primerjalno biodinamične (D za Demeter), organske (O) in konvencionalne (K za ‘konvencionalno’) načine pridelave, kažejo, da so biodinamične prakse učinkovite. FiBL je dejal: “V biodinamičnem sistemu je vsebnost organske snovi v tleh (humusa) ostala stabilna prvih 21 let poskusa, medtem ko se je v vseh drugih sistemih zmanjšala.”

5. Biodinamični pripravki za tla in rastline
Visoko razredčeni biodinamični pripravki se mešajo eno uro, da se ustvari vrtinec in protivrtinec, ki kisikira in razprši aktivne sestavine, nato pa se razpršijo ali posujejo po tleh ali rastlinah.
Dva pripravka:
– gnojilo iz kravjega roga in
– rogovega kremena,
pripravita polja, medtem ko preostalih šest ‘pripravkov’ obdeluje kompost. Uporabljajo se za izboljšanje biologije tal, gnojilo iz kravjega roga je narejen iz svežega gnoja pašnih krav. Nabira se jeseni, položi v rog krave in pokoplje za šest mesecev. Ko se ponovno izkoplje, se kravji iztrebki preoblikujejo iz smrdljivih kep v šotno rjavo-črno drobljeno maso. Pripravek iz rogovega kremena se uporablja za zdravje rastlin. Narejen je iz drobno mletega kremena (navadnega kamna ali peska) in zmešan v pasto, rogov kremen je pokopan v kravjem rogu spomladi in izkopan jeseni. Shranjen v steklenem kozarcu na sončni okenski polici, se razredči v minimalnih količinah in razprši kot fina meglica po rastočih rastlinah zjutraj.
“Že 1 g te bogate prsti vsebuje milijardo mikroorganizmov,” pojasnjuje Kai Lange, koordinator na Kmetijski fakulteti za biodinamično kmetijstvo v Angliji. “Po eni strani količinsko, po drugi strani je to energetsko stanje – to je kakovost, ki presega fizično telo. Toda za delovanje biodinamičnih metod tega ni treba verjeti,” dodaja.

6. Ste se kdaj vprašali, zakaj imajo krave rogove?
To vprašanje, ki ga je postavil Steiner, je privedlo do praktične ocene rogov in zdravja živali ter prepovedi obrezovanja rogov po standardih Demeter. Krave v dobrem zdravstvenem stanju igrajo ključno vlogo. Obstaja zelo razvit pretok krvi do in od rogov, kar izboljšuje prebavo in presnovo. Rogovi se štejejo tudi za kazalnike zdravja. “Če imajo kravji rogovi močan vonj, vem, da je z njo nekaj narobe,” pravi biodinamični kmet Christian Müller. Rogovi krave zagotavljajo družbeni status in zagotavljajo več prostora telesu krave.

7. Kravji iztrebki in kakovost tal
Biodinamični kmetje verjamejo, da krave proizvajajo visokokakovosten gnoj, bistven za zdravje tal. “Koristno je imeti kravje iztrebke v kompostnih kupih, tudi v majhnih količinah, da pomaga pri fermentaciji in plodnosti,” pravi Gabriel Kaye, izvršni direktor Biodynamic Land Trust. Lahko se doda v kompostni kup kot zagonski element ali pa se razprši na kmetijsko zemljišče in vrt. Vsebuje kravji gnoj in kompostne pripravke ter je priporočljiv za tiste, ki prehajajo na biodinamično kmetijstvo. Dodajte ščepec v vedro vode, premešajte približno 20 minut, nato pa razpršite, po možnosti jeseni. Suho različico, imenovano Mausdorfov zagonski element lahko najdete tudi na različnih spletnih mestih.

8. Kompost je kralj
Biodinamično kmetovanje si prizadeva ustvariti zdrava tla z uporabo komposta in rotacij pridelkov ter pašo. Kompost obdeluje z zdravilnimi pripravki na osnovi rastlin, da spodbudi življenje mikrobov, potrebno za plodnost tal (plodnost tal zavirajo kemična gnojila!). “Namen kompostnih pripravkov je spodbuditi harmoničen razkroj,” pravi Richard Thornton Smith, prejšnji predsednik certifikacije združenja Biodynamic Association. “Biodinamični pripravki omogočajo, da se razkrojeni material stabilizira in veže dušik, ki je hlapljiv. Njihov učinek je, da ohranijo razkroj na discipliniran način, da preprečijo izgubo dušika. Če se kompostni kup preveč segreje, izgubi amonij, dušikovo spojino. To je kot denar, ki vam izginja iz žepa.”

9. Je biodinamično vegansko?
Čeprav so razredčeni pripravki mineralni, rastlinski in na osnovi gnoja, nekateri uporabljajo živalske dele kot ‘ovojnice’, da držijo in pomagajo aktivirati sestavine. Na primer, regratovi cvetovi, zaviti v črevesno ovojnico krave, membrano, ki pokriva črevesje. Deli prihajajo od zdravih živali, ki so bile ali zaklane za meso ali so bile stare. Sam Steiner je bil vegetarijanec in biodinamična praksa kmetovanja ima živalsko dobrobit na prvem mestu.

10. Setev po luni, zvezdah in planetih
Medtem ko je tradicionalno kmetovanje že dolgo uporabljalo lunine almanahe, vključuje biodinamični koledar tudi ozvezdja in planetarne poravnave. Navdihnjen s strani Steinerja, je bil biodinamični koledar, razvit s strani nemške kmetice Marie Thun (1922–2012), ki je eksperimentirala s planetarnimi učinki na setev, sajenje in spravilo. Sedaj to nadaljuje njen sin, Matthias Thun, in se lahko prilagodi za določene poloble. Čeprav za certifikacijo Demeter ni obvezno, se biodinamični koledar uporablja pri kmetih in vrtnarjih.

Shopping Cart0

Košarica